Pedoman Pendidikan Sarjana UBT 2016

Pedoman Pendidikan Sarjana UBT 2016

Pedoman Pendidikan berisi peraturan dan ketentuan pokok yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, pengajaran, pembelajaran dan administrasinya untuk program pendidikan sarjana (S1) yang diselenggarakan UBT. Secara rinci pedoman ini memuat ketentuan dan uraian  tentang  mukadimah (pendahuluan), program pendidikan, capaian pembelajaran, kompetensi…